Broeders in Christus

Begrijpend zingen

Wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt, zal God met nog grotere vreugde lofzingen.