Broeders in Christus

Christus in profetie

Voor ons Bijbelbegrip is het belangrijk de profetieën over de komende Messias goed te begrijpen. Ze leiden ons tot een dieper inzicht in de aard van zijn werk en het belang daarvan. Alleen een visie die is gebaseerd op een zorgvuldige studie, die begint in de boeken van het Oude Testament, kan ons een voldoende gebalanceerd beeld verschaffen. In de serie boekjes Christus in profetie willen wij een aanzet leveren tot zo’n studie. Er zijn op dit moment vijf boekjes in deze reeks verkrijgbaar, waarvan twee hieronder toegelicht..

Christus in de Psalmen

In dit boekje worden een 15-tal Psalmen besproken die ons iets vertellen over Christus.

Zij geven ons op een of andere wijze een beeld van de Messias. Soms gaat het om een gebeurtenis uit het leven van de psalmist zelf, die zich echter evengoed laat lezen als een profetie van Jezus als de Koning of Verlosser. Een andere keer zijn ze volledig profetisch. Soms beschrijven ze wat Hem zal overkomen, en een andere keer geven ze ons inzicht in zijn gevoelens. Maar altijd kunnen ze ons iets leren over zijn missie op aarde. Wanneer we beseffen dat, en op welke manier, zij op Hem van toepassing zijn, zullen we ook de evangeliën met meer begrip kunnen lezen.

Klik hier voor de bestelinstructies.

 

 

Christus in de Tora

Als de discipelen blijk geven niets van het verlossingswerk van Jezus te begrijpen verwijst hij hen onder meer naar "Mozes", de eerste boeken van het Oude Testament en de profeten.

In dit boekje wordt gekeken in de vijf boeken van Mozes naar zaken die vooruitwijzen naar Christus. In het Nieuwe Testament wordt de wet (de betekenis van Tora) soms een schaduw van de werkelijkheid in Christus genoemd. Dit boekje wil geen simpele opsomming geven van aspecten waarin de wet mogelijk "een schaduw" is, maar aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien hoe een aantal zaken in de wet duidelijk vooruitwezen naar Christus. Het zijn niet enkel voorbeelden uit de wet te Sinaï gegeven, maar met name naar de verbonden en beloften die we vanaf Genesis zien. 

Klik hier voor de bestelinstructies.

In deze serie zijn verder verschenen:

  • De Knecht in Jesaja
  • Voorafschaduwingen van Christus
  • Vervulling van profetie in Matteüs (de 10 raadsels die Matteüs ons stelt)