Broeders in Christus

Ekklesia der Broeders in Christus Ede

Officiële naam: Kerkgenootschap Ekklesia der Broeders in Christus Ede
 
Publiek bekende naam:
 
Broeders in Christus
KVK nummer: 50722905
 
RSIN nummer:
 
819987700
Postadres: Broeders in Christus, Postbus 520, 3800 AM Amersfoort
Email: info@broedersinchristus.nl
 
Beleidsplan:
  1. Het houden van godsdienstige samenkomsten, in elk geval wekelijks, in een daartoe gehuurde ruimte.
  2. Het organiseren van Bijbelstudie- en andere bijeenkomsten; al dan niet met belangstellende niet-leden.
  3. Het verspreiden van het geloof door middel van lezingen, publicaties, folders, advertenties en andere beschikbare middelen.
  4. Het voorzien in noden en behoeften van geloofsgenoten en eventueel hun omgeving in binnen- en buitenland.
Bestuur: Het bestuur bestaat uit ten minste twee natuurlijke personen uit de leden van de ekklesia, benoemd door de algemene vergadering van de ekklesia. Uit de bestuursleden benoemt zij een secretaris en een penningmeester.
 
Beloningsbeleid: De bestuursleden worden niet betaald en declareren geen door hen gemaakte kosten, tenzij deze gemaakt zijn voor het functioneren van de ekklesia en aantoonbaar zijn door middel van aankoop- en betaalbewijzen, niet anders dan bij andere leden van de ekklesia het geval kan zijn.
 
Actueel verslag ekklesia:

De ekklesia heeft haar voorgenomen activiteiten in 2019 vrijwel geheel kunnen uitvoeren:

  • Op 50 van de 52 zondagen werden samenkomsten gehouden.
  • De ekklesia heeft eind maart/begin april, samen met een groep geloofsgenoten uit Engeland, een predikingscampagne gevoerd in Amersfoort. Hier zijn folders verspreid en online advertenties geplaatst.
  • In het vierde kwartaal is een online campagne gevoerd voor de website Met open Bijbel. Vrijwel het gehele gebudgetteerde bedrag voor adverteren voor deze website is besteed.
  • De ekklesia heeft een bedrag van 2.500 Euro kunnen overmaken naar het Christadelphian Bible Mission Welfare Fund (CBM WF) in Engeland, en het aan het comité daar overgelaten om het te besteden waar de nood het hoogst is.
Voorgenomen bestedingen ekklesia 2019 De ekklesia voorziet de volgende uitgaven voor 2020:
  Zaalhuur voor zondagsamenkomsten *
ca. € 1.000
  Bijdrage aan Landelijk Predikingsfonds ** ca. € 1.000
  Bijdragen aan het CBM WF ca. € 2.000
  Adverteren voor website Met Open Bijbel
ca. € 4.000
 
 

* Door de corona maatregelen kunnen sinds half maart 2020 geen samenkomsten worden gehouden, en het is afwachten wanneer dit weer mogelijk is.

** Het Landelijk Predikingsfonds is een fonds dat formeel valt onder de Ekklesia Ede, maar dat onder de verantwoordelijkheid valt van de Ekklesia Ede en de Ekklesia Den Haag. Om die reden wordt een van de Ekklesia Ede gescheiden boekhouding gevoerd  en verslaggeving gedaan. Zie de aparte pagina Landelijk Predikingsfonds.

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven treft u aan in deze pdf: pdf