Broeders in Christus

Wie zijn wij

Het ontstaan van de Broeders in Christus

Onze broederschap is ontstaan halverwege de 19e eeuw als direct gevolg van zelfstandige Bijbelstudie. Toen van overheidswege een benaming werd gevraagd, koos men Paulus' beschrijving van de gemeenteleden te Kolosse, "de broeders in Christus", en in Engelssprekende landen is de oorspronkelijke Griekse uitdrukking 'Christou adelphoi' verangliseerd tot de naam Christadelphians. Met deze aanduiding (die onder andere ontleend is aan Kolossenzen 1:2, zoals bijv. in de NBG vertaling) werden zowel mannen als vrouwen bedoeld, en bestaan de 'Broeders in Christus' uit zowel broeders als zusters. In de NBV vertaling staat daar "gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus".

De ekklesia

De Broederschap bestaat uit autonome gemeenten, ekklesia's genoemd, zonder overkoepelende organisatie. Wel zijn er samenwerkingsverbanden op basis van wederzijdse vrijwilligheid. Een ekklesia stelt uit haar midden bestuurders aan, die de dagelijkse gang van zaken regelen. De nadruk ligt op het dienen van de gehele ekklesia. Zij zijn dan ook verantwoording schuldig aan de gezamenlijke vergadering van de ekklesia. Voor speciale taken, zoals spreken in de dienst, het leiden van een Bijbelstudie, of het leiden van predikingsbijeenkomsten, worden diegenen aangesteld die de ekklesia op grond van hun bekwaamheden en Bijbelkennis daarvoor bekwaam acht. Er zijn geen betaalde voorgangers, en niemand ontvangt een vergoeding voor werkzaamheden. Het doel van een ekklesia is elkaar op te bouwen en elkaar te helpen groeien in het geloof.

Leden

Leden zijn degenen die, na een getuigenis van hun geloof te hebben gegeven, zich laten dopen, als symbool van het afleggen van hun oude leven en opstaan tot een nieuw leven in Christus. Wat deze doop in Christus inhoudt vindt u hier.

Er zijn momenteel broeders en zusters in meer dan 100 landen in alle delen van de wereld. In Nederland bestaan we sinds 1957. Wij zien het als onze plicht tegenover onze Heer om zijn Naam bekend te maken onder de mensen in onze omgeving, alsook onder andere volken. Daarbij ligt onze nadruk op de Bijbel als de bron van alle kennis. Onze leidraad daarbij is het woord van onze Heer: "Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!" De Broeders in Christus zijn in een aantal Europese talen onder de volgende namen bekend:

  • Engels: Christadelphians (afgeleid van het Grieks voor Broeders in Christus)
  • Frans: Christadelphes
  • Duits: Urchristengemeinde of Christadelphian-Gemeinde
  • Spaans: Cristadelfianos

ANBI registratie

Twee van de Nederlandse ekklesia's hebben zich geregistreerd als "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI). Dit zijn:

De gegevens over deze beide ekklesia's, zoals gevraagd voor ANBI instellingen, zijn te vinden via bovenstaande links.