Broeders in Christus

Geloofsbasis

Voor de 'Broeders in Christus' is de Bijbel in deze tijd de enige bron van kennis van God en zijn plan met de aarde. Bijbelstudie neemt dan ook een belangrijke plaats in in ons leven. Wij streven ernaar de Bijbel dagelijks te lezen en onze gemeenschappelijke Bijbelstudie is evenzeer een deel van ons geloofsleven als onze wekelijkse avondmaalsviering. Wij zijn van mening dat er in de tijd na de apostelen veel Griekse denkbeelden in het christendom zijn ingeslopen en dat de transformatie van de gemeente tot staatskerk onder Constantijn 'de Grote' heeft geleid tot veel gewoonten die niet van bijbelse oorsprong zijn. De Middeleeuwen hebben deze toestand bevestigd en de reformatie heeft in onvoldoende mate voor herstel gezorgd. Alleen onbevooroordeelde Bijbelstudie kan de oorspronkelijke leer weer boven water brengen.

Wij beschouwen de Bijbel als een ondeelbaar geheel, waarin het Oude Testament even belangrijk is als het Nieuwe. Wij geloven, met de apostel Paulus, dat "het evangelie tevoren aan Abraham is verkondigd", omdat het berust op de beloften die aan de aartsvaders zijn gedaan. Wij zien de Bijbel ook niet als een serie losse geloofspunten met weinig of geen onderlinge samenhang, en al helemaal niet als slechts een serie ethische principes. Wij zien de Bijbel integendeel als een consequente openbaring van Gods handelen met de wereld en de mensen; wij herkennen daarin een plan met een begin en een eind.