Broeders in Christus

Het betrouwbare woord

Het betrouwbare woord

Boek Het betrouwbare Woord

In deze tijd vragen vele stemmen in de wereld onze aandacht. Kranten, tijdschriften, boeken, radio, televisie, film en internet brengen de wereld met al haar aantrekkelijkheden en problemen steeds sneller, vaker en verder onze woningen binnen. Daarom is het zo verleidelijk zelden of nooit te luisteren naar een heel andere Stem die onze aandacht vraagt. De Stem die ons vertelt wat er achter de horizon ligt: een nieuwe wereld, een heel andere samenleving dan die wij nu kennen.

Die Stem is de Bijbel. En als die de waarheid spreekt, zijn we op weg naar het allergrootste keerpunt in de geschiedenis: het moment dat de koninkrijken van deze wereld plaats zullen maken voor Gods Koninkrijk op aarde, onder de ene heerschappij van Christus Jezus.

Maar is de Bijbel waar en zijn boodschap betrouwbaar? Horen we inderdaad de gezaghebbende stem van de Schepper van alle dingen, wanneer we lezen: Zo zegt de Here Here?

In het boek Het betrouwbare woord zetten de schrijvers uiteen waarom we volledig op de Bijbel mogen vertrouwen. Ze vertellen wat de schrijvers van de Bijbelboeken zelf over de oorsprong van hun geschriften zeiden. Daarnaast geven zij enkele toetsen van buitenaf, die het bewijs kunnen leveren van de waarheid van hun aanspraken Gods woordvoerders te zijn.

Dit boek is een ware ontdekkingstocht door de gehele Bijbel. De schrijvers laten duidelijk hun liefde voor God en zijn woord blijken. Zij vertellen vanuit die liefde enthousiast en op boeiende wijze over de schatten die in de Bijbel te vinden zijn, en waaraan zij een onwrikbaar geloof hechten. Zij brengen ons daarmee diep onder de indruk van de vele bewijzen en aanwijzingen, dat wij er volledig op kunnen vertrouwen dat de Bijbel het woord van God is. Voor toen, voor nu en voor de toekomst.

 

Inhoud: 180 pagina’s A5