Broeders in Christus

De bronnen van de Bijbel

De Bijbel is geschreven over een periode van duizenden jaren door zeer uiteenlopende schrijvers. We zien schrijvers die als achtergrond onder meer schaapherder, visser, boer, priester en koning waren. 

Meer over de achtergrond van deze schrijvers en het tot stand komen van één boek is verder uitgewerkt in een tweetal pagina's: