Broeders in Christus

Landelijk predikingsfonds

Het Landelijk Predikingsfonds valt formeel onder Kerkgenootschap Ekklesia der Broeders in Christus Ede. Zie daarom voor alle gegevens daar.

Actueel verslag 2021:

Het tijdschrift Met Open Bijbel is vijf keer naar 260 lezers in Nederland en België verzonden. Er komen regelmatig nieuwe lezers bij, maar andere kant vallen helaas regelmatig af wegens o.a. overlijden, ziekte of ouderdom.

Rond 100 boeken zijn aangevraagd en verzonden, naar aanleiding van boekbesprekingen in het tijdschrift en op de website van Met Open Bijbel en het boekenoverzicht op de website. Dit is ongeveer gelijk aan dat in 2020. 

We stimuleren het lezen in pdf. Er zijn inderdaad regelmatig vragen om toezending van boeken in pdf, terwijl anderen ze direct van de website downloaden. Er zijn ook meer lezers die online het tijdschrift lezen en/of Bijbelleesroosters gebruiken.

Ca. 20 papieren Bijbelleesroosters en andere hulpmiddelen voor het Bijbellezen werden aangevraagd en verzonden.

Het aantal mensen dat in 2021 de schriftelijke Bijbelleescursus volgde bleef 6. Omdat deze cursus normaal gesproken 1 jaar duurt, is het aantal deelnemers aan veranderingen onderhevig.

De website van Met Open Bijbel wordt door steeds meer mensen gevonden en gebruikt.

Voorgenomen bestedingen 2022 De volgende uitgaven worden voorzien voor 2022 (in Euro's):

Uitgeven en verzenden van boeken en tijdschriften ca. € 4.000
Hosting en onderhoud website Met Open Bijbel ca.    € 600
Overige uitgaven ca.    € 500

 

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven treft u aan in deze pdf: pdf