Broeders in Christus

Betlehem

BethlehemBethlehem ligt hemelsbreed 8 km ten zuiden van de hoofdstad Jeruzalem. Omgeven door heuvels, waarvan de oostelijk gelegen heuveltop 750 m hoog is, terwijl de tempelberg in Jeruzalem nauwelijks tot 735 m reikt. De regen, die met een gemiddelde van 600 mm per jaar, vooral ten zuiden van Bethlehem (de naam betekent broodhuis) valt, is van groot belang voor de land- en tuinbouw (graan, groenten en fruit). De handelsweg van zuid naar noord loopt via Hebron naar Jeruzalem, langs Bethlehem. In Genesis 35:19 en 48:7 lezen we dat Rachel, de vrouw van Jakob, daar werd begraven: “Zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrat (vruchtbaarheid), dat is Bethlehem.” Het is altijd een kleine plaats gebleven (nu ca. 30.000 inwoners). De profeet Micha heeft hierover rond 750 voor onze jaartelling gezegd: “Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.”(Micha 5:1 NBV). Deze uitspraak wijst zowel terug als vooruit in de tijd. In het boek Ruth wordt verteld dat er hongersnood heerste in het land en dat Elimelech (mijn God is koning) uit Bethlehem, met zijn vrouw Naomi en hun twee zonen naar het buurland Moab ging. De drie mannen stierven daar en na tien jaar keerde Naomi met haar schoondochter Ruth (gezellin) in Bethlehem terug. Uit het huwelijk met Boaz wordt Ruth de overgrootmoeder van de latere koning David. Bethlehem wordt sindsdien de stad van David genoemd. De HERE deed hem de belofte dat uit zijn nageslacht een rijsje zou voortkomen dat op zijn troon zou zitten. Hiermee werd de beloofde Messias bedoeld. En op Hem doelde de profeet Micha. Het bevel van keizer Augustus dat iedereen zich moest laten inschrijven, ten behoeve van de rijksbelasting, deed Jozef en Maria op reis gaan om zich in Bethlehem te laten registreren. Hun voorouders kwamen daar immers vandaan. Daar werd de Verlosser der wereld geboren. Hij is het echte brood des levens.

De huidige stad heet in het Arabisch Bit Lahm, wat ook broodhuis betekent. Bethlehem heeft veel Christelijke heiligdommen, zoals het graf van Rachel, de geboorte grot met de daaroverheen gebouwde Geboorte kerk, de kapel op het Herdersveld. Wie tegenwoordig naar Bethlehem gaat wordt geconfronteerd met de verdeeldheid van het land, omdat de muur, die Israël bouwt ter afscherming van de Palestijnen, daar langs gaat.